FOB 82.27

Begrundelse af afgørelser om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge/efterløn

01-01-1982

Over for arbejdsdirektoratet og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen rejst spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne ville være indstillet på i afgørelser om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge/efterløn, som findes at være modtaget med urette, at angive dels hjemmelen for tilbagebetalingskravet, dels de forhold, som der er lagt vægt på ved afgørelserne om tilbagebetaling. 

(J. nr. 1982-1172-02).