FOB 82.117

Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag

01-01-1982

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. 

Over for justitsministeriet rejst spørgsmål om, hvorvidt statsamterne og justitsministeriet ikke i alle tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt parterne er bekendt med grundlaget for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag, bør angive grundlaget for afgørelsen. 

(J. nr. 1982-48-62 og 1982-1229-62).