FOB 82.104

Klagevejledning og kontradiktion i forsvaret

01-01-1982

Udtalt over for forsvarskommandoen og forsvarsministeriet, at der burde være givet en værnepligtig individuel vejledning om klagemuligheden til forsvarsministeriet i forbindelse med forsvarskommandoens afgørelse om udtagelse til sergentelev og om forlænget tjenestetid. 

Endvidere henstillet til forsvarsministeriet at indføre en almindelig ordning, hvorefter der forinden afgørelser om forlænget tjenestetid gives de pågældende værnepligtige lejlighed til kontradiktion. 

(J. nr. 1982-766-48).