FOB 82.73

Aktindsigt i vurderingssag vedrørende motorkøretøjer

01-01-1982

Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at departementets afslag på en parts anmodning om aktindsigt i en sag om vurdering af nogle motorkøretøjer var truffet på grundlag af en konkret vurdering som foreskrevet i offentlighedslovens § 10, stk. 1.

 Henstillet til departementet at undergive sagen en fornyet behandling i overensstemmelse med nærmere angivne retningslinier for anvendelsen af den anførte bestemmelse i offentlighedsloven. 

(J. nr. 1982-555-21).