FOB 82.145

Bortfald af opholds- og arbejdstilladelse på grund af ægteskab i udlandet

01-01-1982

Rettet henvendelse til justitsministeriet vedrørende spørgsmålet om tilbagekaldelse af en opholds- og arbejdstilladelse, der var meddelt en udlænding efter reglerne om familiesammenføring; tilbagekaldelsen var begrundet med, at den pågældende havde fortiet, at han kort efter havde indgået ægteskab i hjemlandet. 

 (J. nr. 1982-588-613).