FOB 82.216

Kvalifikationstillæg ved nyansættelse

01-01-1982

Kritiseret Den kongelige grønlandske Handel for i forbindelse med en ansættelse ikke at have gjort en ansøger bekendt med fremgangsmåden ved ydelsen af kvalifikationstillæg og med, at ydelse af tillæg var usikker. Fundet det meget beklageligt, at handelen formulerede ansættelsesbrevet således, at den ansatte måtte få det bestemte indtryk, at der til stillingen med stor sikkerhed blev knyttet et bestemt kvalifikationstillæg. 

Henstillet til ministeriet for Grønland sammen med finansministeriet på ny at overveje spørgsmålet om ydelse af et tillæg. 

(J. nr. 1981-507-30).