FOB 82.176

Videresendelse af anmodning om anketilladelse

01-01-1982

Udtalt, at en klage over en hegnsynskendelse, der var indgivet til formanden for vedkommende landvæsenskommission efter ankefristens udløb, men inden udløbet af den yderligere frist, der gælder for indgivelse af ansøgning om oprejsningsbevilling, måtte sidestilles med en rettidig anmodning til landbrugsministeriet om tilladelse til uanset ankefristens udløb at påklage hegnsynskendelsen til landvæsenskommissionen. 

Henstillet, at landbrugsministeriet herefter tog stilling til spørgsmålet om anketilladelse.

(J. nr. 1982-865-59).