FOB 82.44

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens § 13

01-01-1982

Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe for de omliggende grunde, ikke angik spørgsmålet om forståelse af byggeloven eller af en i medfør af loven fastsat bestemmelse, gav mig ikke anledning til bemærkninger. Udtalt mig mere generelt om klageadgangen i forhold til afgørelse efter byggelovens § 13. 

(J. nr. 1982-705-145).