FOB 82.271

Statens uddannelsesstøttes rykning uanset henstand

01-01-1982

Fundet det uheldigt, at statens uddannelsesstøtte sendte B rykkere og opsagde en fordring i en periode, da uddannelsesstøtten havde meddelt B henstand med betaling af fordringen, mens en klage over fordringens berettigelse var under behandling i ankenævnet for uddannelsesstøtten. 

Henstillet til statens uddannelsesstøtte i henstandsskrivelser at angive, at rykkere uanset henstand kan forekomme, og at der kan ses bort fra dem. 

(J. nr. 1982-522-713).