FOB 82.234

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

01-01-1982

Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til, at jeg ikke kan være enig i den opfattelse af udtrykket »uforsvarlig økonomi« i bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1, der lå til grund for ankestyrelsens afgørelse. 

Udtalt mig om den sociale ankestyrelses adgang til at fastholde en påklaget tilbagebetalingsafgørelse med en anden (retlig) begrundelse end den oprindeligt angivne. 

(J. nr. 1981-328-052).