FOB 82.224

Beskrivelse af forseelse, der førte til afsked

01-01-1982

Fundet, at beskrivelsen af nærmere angivne forseelser, der var grundlag for afskedigelse af en kontorfunktionær, ikke kunne anses for fuldt ud dækkende for karakteren af disse. Udtalt, at der i sager som den foreliggende er særlig anledning til at være nøjagtig ved beskrivelsen af de pågældende forseelser. 

(J. nr. 1982-491-50).