FOB 82.194

Forbud mod afbrænding af haveaffald

01-01-1982

Udtalt, at (i hvert fald) et helt generelt og tidsubegrænset forbud udstedt af Hørsholm kommune imod enhver form for afbrænding af affald, herunder haveaffald, specielt på klagerens ejendom, faldt udenfor, hvad der kunne anses for hjemlet ved miljøbeskyttelsesreglementets kap. 4.4.1., 2. pkt. 

Henstillet, at miljøstyrelsen ophævede kommunens forbud. 

(J. nr. 1981-153-11).