FOB 82.138

Ændrede økonomiske forhold under klageinstansens behandling af ansøgning om fri proces

01-01-1982

Ikke kritiseret, at justitsministeriet efter klage havde fastholdt et statsamts afslag på en ansøgning om fri proces under henvisning til, at ansøgeren ikke (længere) opfyldte de økonomiske betingelser for at få fri proces, da der ikke var grundlag for at antage, at statsamtets afslag havde været behæftet med en retlig mangel. 

(J. nr. 1982-731-68).