FOB 83.83

Inhabilitet vedr. momsnævnet og klagevejledning inden for toldvæsenet

01-01-1983

Over for ministeriet for skatter og afgifter, departementet for told- og forbrugsafgifter, rejst spørgsmål om kompetenceforholdene mellem departementet og nævnet vedrørende merværdiafgift m.v. (momsnævnet). Endvidere rejst spørgsmålet om inhabilitet for formanden for momsnævnet, der tillige var departementschef i departementet for told- og forbrugsafgifter. Endelig rejst spørgsmålet om klagevejledning i forbindelse med toldvæsenets afgørelser. 

(J. nr. 1983-1239-21).