FOB 83.101

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

01-01-1983

Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang til at informere om kommunalbestyrelsens virksomhed - er af en sådan kvalificeret karakter, at hensynet må tillægges særlig vægt ved afgørelser af hvorvidt pressen bør gives adgang til rådhuset uden for almindelig åbningstid. 

(J. nr. 1983-438-42).