FOB 83.213

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

01-01-1983

Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens § 42 under henvisning til, at den anvendte lånedeklaration og dermed meddelelsen om tilbagebetalingspligtens omfang ikke svarede til den beregningsmåde, der var anvendt, og som var i overensstemmelse med punkt 9 i socialministeriets cirkulære nr. 72 af 30. marts 1976 om hjælp efter bistandslovens § 42. 

(J. nr. 1982-851-051).