FOB 83.205

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

01-01-1983

Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende regler om begrænsning eller fratagelse af pårørendes adgang til at besøge børn anbragt uden for hjemmet, herunder spørgsmål om klageadgangen. 

(J. nr. 1983-1233-063).