FOB 83.71

Rækkevidden af gårdrydningsbestemmelsen i byggelovens § 15

01-01-1983

Kritiseret, at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik af en afgørelse, som byggestyrelsen og boligministeriet havde truffet i henhold til byggelovens § 23, stk. 1, 1. pkt., at afgørelsen indebar en realitetsstillingtagen til en klage vedrørende rækkevidden af gårdrydningsbestemmelsen i byggelovens § 15. 

(J. nr. 1982-383-145).