FOB 83.95

Den vejledende anvisning vedrørende flyvende personel

01-01-1983

Henstillet til ligningsrådet at overveje, om ikke det ville være muligt at udforme den vejledende anvisning vedrørende den skattemæssige behandling af dagpenge under rejser til flyvende personel under anvendelse af andre kriterier, der i højere grad, end det da var tilfældet, var egnet til at sikre en ensartet skattemæssig behandling i forbindelse med dagpengene. 

(J. nr. 1982-296-222).