FOB 83.141

Inspektion af statsfængslet ved Nr. Snede

01-01-1983

Efter en inspektion af statsfængslet ved Nr. Snede henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) at fremskynde overvejelserne vedrørende brandsikring af en af fængslets afdelinger. 

Endvidere gjorde jeg direktoratet og statsfængslet bekendt med nogle klager, som de indsattes talsmænd havde fremsat under en samtale med mig. 

(J. nr. 1983-870-615).