FOB 83.209

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

01-01-1983

A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som invalidebil. A anskaffede i stedet en Ford Taunus 2000 og var indstillet på selv at betale differencen i prisen på de to biler. Nævnet tilbagekaldte herefter bevillingen på 84.864 kr. og ydede i stedet A et rente- og delvist afdragsfrit lån på 61.000 kr., der var den sædvanlige låneramme. 

Anmodet den sociale ankestyrelse om at tage stilling til sagen på ny under henvisning til nogle nærmere angivne forhold, der belyste A's handlemåde, og til, at der tilsyneladende ikke blev fulgt en fast praksis på området. 

(J. nr. 1983-164-053).