FOB 83.134

Oplysning fra centralregisteret for motorkøretøjer

01-01-1983

Udtalt over for justitsministeriet og rigspolitichefen, at jeg ikke kunne være enig i, at der i en sag om oplysning fra centralregisteret for motorkøretøjer vedrørende tidligere ejerforhold ikke skulle være oplyst forhold af en sådan art, at de kunne begrunde en retlig interesse for den pågældende i at modtage de ønskede oplysninger. 

Henstillet til justitsministeriet at undergive sagen en fornyet behandling, idet jeg samtidig pegede på muligheden af, at den pågældende alene fik oplyst antallet af registrerede ejere forud for hans køb af bilen. 

(J. nr. 1983-336-611).