FOB 83.118

Sindssygelovens rækkevidde i forhold til mindreårige

01-01-1983

Henstillet til justitsministeriet at lade spørgsmålet om sindssygelovens rækkevidde i forhold til mindreårige indgå i overvejelserne i det udvalg, som ministeriet havde nedsat vedrørende sindslidendes retsstilling. 

(J. nr. 1983-1279-43).