FOB 83.137

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

01-01-1983

Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik på muligheden for delvis aktindsigt, jfr. offentlighedslovens § 10, stk. 1, 3. pkt. 

(J. nr. 1983-66-613).