FOB 83.128

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

01-01-1983

Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at vurderingen af om hans opholdstilladelse burde inddrages, fandt sted på grundlag af udlændingebekendtgørelsens regler herom og med hensyntagen til de synspunkter vedrørende vurderingen af tilknytningsmomenter her til landet, som er indeholdt i den nye udlændingelov. 

(J. nr. 1983-760-613).