FOB 83.172

Betaling for fotokopier i henhold til offentlighedsloven

01-01-1983

Rettet henvendelse til miljøstyrelsen og anmodet om oplysning om, hvorvidt presseomtale af to kommunale aktindsigtssager havde givet eller gav styrelsen anledning til at foretage noget, idet der ifølge presseomtalen blev opkrævet for stor betaling for fotokopier af akter, som blev udleveret i henhold til offentlighedsloven. 

(J. nr. 1983-1142-11).