FOB 83.143

Inspektion af statsfængslet på Søbysøgård

01-01-1983

Efter en inspektion af statsfængslet på Søbysøgård rettede jeg henvendelse til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet om fængslets brandsikkerhed. 

(J. nr. 1983-964-615).