FOB 83.178

Opførelse af kulfyret varmeværk uden udarbejdelse af lokalplan

01-01-1983

Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere en afgørelse fra planstyrelsen, hvorefter opførelsen af et kulfyret varmeværk med en 63 m høj skorsten i et i det væsentlige ubebygget område i udkanten af Assens (Fyn) ikke udløste lokalplanpligt efter kommuneplanlovens § 16, stk. 3. Området havde i en årrække i den overordnede planlægning været forudsat anvendt til erhvervsformål. 

Udtalt, at det dog efter min opfattelse ville have været bedst stemmende med kommuneplanlovens intentioner, om der forud for opførelsen af varmeværket var tilvejebragt en mere detaljeret planlægning for hele området, som varmeværket var placeret i. 

(J. nr. 1983-991-142).