FOB 83.241

Funktionærs opsigelse i presset situation

01-01-1983

Henstillet til undervisningsministeriet at foranledige, at der skete efterbetaling af løn m.v. (herunder godtgørelse efter funktionærlovens § 2a) til en tidligere ansat ved Aalborg Universitetscenter, således at han - der i en presset situation selv havde opsagt sin stilling uden forinden at være gjort bekendt med sin retsstilling ved en uansøgt opsigelse - i lønmæssig henseende stilledes, som om han var blevet opsagt fra universitetscentrets side. 

(J. nr. 1982-615-70).