FOB 83.146

Indsattes adgang til at telefonere til forsvarer

01-01-1983

Udtalt over for direktoratet for kriminalforsorgen og anstalten ved Herstedvester, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at et afslag til en indsat om tilladelse til at telefonere til sin forsvarer havde været foreneligt med gældende bestemmelser for indsattes telefonsamtaler. 

(J. nr. 1983-65-615).