FOB 83.21

Afskedigelse på grundlag af udokumenterede samarbejdsvanskeligheder

01-01-1983

Kritiseret, at arbejdsdirektoratet ikke forud for en afskedigelsesbeslutning meddelte den ansatte konkrete oplysninger om afskedigelsesgrundlaget, som han kunne udtale sig om. 

Endvidere kritiseret, at arbejdsdirektoratet meddelte den ansatte forkerte oplysninger om hans partsbeføjelser i henhold til offentlighedsloven. Udtalt, at afskedigelsen, således som sagen forelå oplyst, måtte anses for ulovlig. 

Henstillet til arbejdsministeriet at meddele den afskedigede, hvad ministeriet på det nu foreliggende grundlag ville foretage sig. 

(J. nr. 1983-135-00).