FOB 83.232

»Aktiv rekruttering« af mænd eller kvinder til stillinger, hvor det pågældende køn er underrepræsenteret

01-01-1983

Udtalt over for ligestillingsrådet, at jeg måtte anse det for bedst stemmende med ligebehandlingsloven at antage, at stillingsannoncering, hvori der rettes en direkte opfordring til det ene køn om at reflektere, må forudsætte, at der forinden er meddelt dispensation efter lovens § 11, stk. 2. 

(J. nr. 1983-676-49).