FOB 83.85

Erstatning for tilbageholdelse af bil i medfør af toldlovens § 126

01-01-1983

Udtalt, at spørgsmålet om erstatning i tilfælde af tilbageholdelse af en personbil i medfør af toldlovens § 126 måtte anses for omfattet af reglerne i retsplejelovens § 1018 b, jfr. 1018 a. Klageren blev herefter henvist til at udnytte den særlige adgang til domstolsprøvelse i medfør af reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. 

(J. nr. 1983-848-21).