FOB 83.89

Dispensation fra bekendtgørelse om børneopsparings- og selvpensioneringskonti

01-01-1983

Udtalt over for skattedepartementet, at jeg ikke var enig i, at der ikke var hjemmel for departementet til at fravige bekendtgørelsen om børneopsparings- og selvpensioneringskonti. 

(J. nr. 1983-1161-220).