FOB 83.19

Betaling for fotokopier i henhold til offentlighedsloven

01-01-1983

Henstillet til arbejdsministeriet at frafalde krav om betaling for fotokopier, som var sendt i anledning af anmodning om aktindsigt.  

(J. nr. 1983-831-022).