FOB 83.224

Børnetilskudslovens § 19

01-01-1983

Med henvisning til min undersøgelse af bestemmelsens forhistorie henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at undergive en sag om anvendelse af børnetilskudslovens § 19 (om fradrag i det særlige børnetilskud for forsørgertabserstatning) på børnepensionsydelser fra en pensionskasse en fornyet overvejelse. 

Tilkendegivet, at jeg senere ville overveje, om jeg har grundlag for at afgive en henstilling til socialministeren om at søge børnetilskudslovens § 19 ændret. 

(J. nr. 1981-1257-031).