FOB 83.259

Krænkende skrivelse fra socialforvaltning til klient

01-01-1983

Fundet det overordentlig uheldigt, at en skrivelse fra en social- og sundhedsforvaltning til en klient var formuleret på en måde, der efter min opfattelse måtte karakteriseres som stærkt krænkende i forhold til klienten. Skrivelsen var i sin form befalende, udskældende og truende og berørte private forhold, der klart faldt udenfor, hvad en social- og sundhedsforvaltning kan beskæftige sig med. 

(J. nr. 1983-1134-059).