FOB 83.149

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag

01-01-1983

Henstillet til familieretsdirektoratet at undergive en sag om begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag fastsat i medfør af retsvirkningslovens § 6, jfr. § 9, en fornyet overvejelse. 

 (J. nr. 1983-499-62).