FOB 83.93

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

01-01-1983

Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået som følge af fejl fra skattemyndighedernes side. 

(J. nr. 1983-232-221).