FOB 83.235

Aktindsigt i brevvekslingen mellem EF-kommissionen og de danske myndigheder

01-01-1983

Ikke fundet anledning til at kritisere, at udenrigsministeriet havde fundet i medfør af offentlighedslovens § 2, stk. 2, nr. 1, at burde afslå en anmodning om aktindsigt i brevvekslingen mellem De europæiske Fællesskabers Kommission og de danske myndigheder, herunder kommissionens såkaldte åbningsskrivelse og den danske regerings svarskrivelse herpå. 

(J. nr. 1982-595-47).