FOB 83.27

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

01-01-1983

Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. 

Endvidere fundet det beklageligt, at arbejdsdirektoratet ikke orienterede klageren om, at sagens behandling trak ud. 

(J. nr. 1983-984-020).