FOB 83.125

Udvisning på grund af svig

01-01-1983

Udtalt over for justitsministeriet, at jeg ikke kunne være enig i, at § 24, stk. 5, i den nye udlændingelov kunne danne grundlag for en udvisning i et tilfælde, hvor den pågældende ved svig havde opnået opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring. 

Henstillet til justitsministeriet at undergive en afgørelse efter den gamle udlændingelov om udvisning af tre tyrkiske statsborgere, der ved svig havde opnået deres opholdstilladelser efter reglerne om familiesammenføring, fornyet behandling. 

(J. nr. 1982-1242-613).