FOB 83.161

Afslag på navnet Tani som fornavn til en pige

01-01-1983

Udtalt over for kirkeministeriet, at jeg måtte finde det noget tvivlsomt, om der havde været fuldt tilstrækkeligt grundlag for at modsætte sig en faders ønske om at tillægge sin datter navnet Tani som fornavn. 

Henstillet til ministeriet at undergive sagen en fornyet overvejelse og heri inddrage spørgsmålet om, hvorvidt datteren eventuelt ville kunne få tilladelse til at føre navnet Tani som mellemnavn. 

(J. nr. 1983-965-72).