FOB 83.131

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

01-01-1983

Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet jeg ikke fandt det foreliggende afgørelsesgrundlag fuldt tilfredsstillende. 

(J. nr. 1982-945-611).