FOB 83.208

Standardformular om modregning af bistandshjælp i overskydende skat

01-01-1983

Henledt socialministeriets opmærksomhed på en kommunes standardformular vedrørende tilbagebetaling af bistandshjælp, hvoraf det fremgik, at forvaltningen forbeholdt sig »ret til at modregne overskydende skat i det omfang, det er nødvendigt for restancens afvikling«. 

Socialministeriet foranledigede udsendelse af en Social Meddelelse, hvori fremgangsmåden ved fastsættelse af tilbagebetalingsordninger ifølge bistandslovens § 27 blev præciseret. 

Socialforvaltningen i den pågældende kommune ændrede ordlyden af standardformularen.

(J. nr. 1983-583-052).