FOB 83.248

Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter

01-01-1983

Ikke fundet grundlag for kritik af en skrivelse, der blev udsendt af direktionen for Rigshospitalet til overlæger og oversygeplejersker på Rigshospitalet, Finseninstitutet og Fysiurgisk Hospital i Hornbæk vedrørende personalets adgang til at informere patienter og disses pårørende om bl.a. faglige konflikter. 

Samtidig tilkendegivet nogle generelle synspunkter vedrørende betydningen af grundlovens bestemmelser om frihedsrettigheder - herunder § 77 om ytringsfrihed - ved fortolkningen af forvaltningslovgivningens udtrykkelige bemyndigelsesbestemmelser og ved forvaltningsmyndighedernes udnyttelse af beføjelser, der ikke beror på udtrykkelige lovbestemmelser. 

(J. nr. 1982-1113-40).