FOB 83.64

Forligsmandens indgriben ved overenskomstfornyelse

01-01-1983

Statens forligsmands fremgangsmåde ved indgriben i forholdene vedrørende indgåelse af ny overenskomst mellem Sømændenes Forbund og Danmarks Rederiforening m.fl. gav ikke anledning til kritik. 

(J. nr. 1983-286-01).