FOB 83.221

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg

01-01-1983

Fundet, at et socialt udvalg ikke havde været berettiget til at tilbagekalde et bevilget personligt tillæg (varmehjælp) til en folkepensionist. Grunden til, at udvalget ønskede at tilbagekalde bevillingen, var, at det efterfølgende blev konstateret, at folkepensionisten ikke opfyldte kommunens almindelige regler for tildeling af varmehjælp. Folkepensionisten havde ikke været skyld i vildfarelsen. 

Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at undergive sagen en fornyet behandling. 

(J. nr. 1983-316-050).