FOB 81.82

Tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalt godtgørelse

01-01-1981

Henstillet til forsvarsministeriet at tage en sag om fejlagtigt udbetalte ydelser, som ministeriet havde krævet tilbagebetalt, op til fornyet overvejelse under hensyntagen til nogle synspunkter, som jeg gjorde gældende over for ministeriet. 

(J. nr. 1980-1104-40).