FOB 81.235

Tilbagebetaling af forældrebetaling til daginstitution

01-01-1981

Fundet, at socialministeriets opfattelse med hensyn til, i hvilke tilfælde en overskridelse af forældrebetalingen til børnehave var uvæsentlig og derfor ikke kunne begrunde krav om tilbagebetaling, ikke var forenelig med den dagældende bestemmelse i bistandslovens § 73, stk. 2. Henstillet til socialministeriet at tage sagen op til fornyet behandling i lyset af de synspunkter, jeg anførte over for ministeriet. 

(J. nr. 1980-496-038).